Home

GLUTEOSTOP®-TESTERE SIGER: JA!

Ineo Pharma GmbH bad forbrugeren om deres  mening om vores produkt GluteoStop®.
I hvilken situation kunne GluteoStop® bedst hjælpe dig, og hvilke oplevelser har du haft med ufrivillig glutenindtagelse?
Vores produkttest giver svar på disse og andre spørgsmål.

Topscorer: GluteoStop® hjalp jer rigtig meget: 9 ud af 10 deltagere, der testede GluteoStop® over en længere periode, vil anbefale GluteoStop® til venner og familie.
Vi stillede deltagerne i den omfattende GluteoStop®-testkampagne følgende 10 spørgsmål:

1) Hvor længe har du fulgt en glutenfri diæt?
2) Virkede GluteoStop® for dig?
3) Vil du anbefale GluteoStop® til venner og familie?
4) Finder du GluteoStop® nemt at bruge?
5) Hvor mange gange om året indtager du gluten ved et uheld?
6) Har du oplevet utilsigtet gluteneksponering?
7) Er du klar over, at produkter mærket som GLUTENFRI (f.eks. med symbolet med hvedeakset fra Association of European Celiac Sociations) kan indeholde op til 20 mg gluten pr. kg fødevareprodukt?
8) Har du for nylig afvist sociale invitationer af frygt for utilsigtet gluteneksponering?
9) I hvilken situation har GluteoStop® været særlig nyttigt for dig?
10) Ville du købe GluteoStop®?

Ineo Pharma GmbH begyndte testkampagnen i oktober 2019. Deltagere fra Tyskland, Østrig og Schweiz kunne ansøge om en gratis testpakke med GluteoStop® fra vores websted. Ud over at være myndig var den eneste forudsætning for at deltage, at deltagerne skulle lide af glutensensitivitet eller cøliaki. Efter testfasen blev deltagerne opfordret til at udfylde et spørgeskema for at rapportere om personlige erfaringer med GluteoStop®. Alle indsamlede data blev sammenfattet i slutningen af 2019, og en evaluering af alle deltagere med glutensensitivitet eller cøliaki blev dokumenteret. Denne dokumentation er beskrevet og illustreret på de følgende sider.

001-1

Over 130 personer ansøgte om at deltage i vores test. 87 deltagere opfyldte betingelserne for deltagelse og udfyldte alle spørgsmål i spørgeskemaet. 50 deltagere angav, at de var sensitive over for gluten (NCGS), og 37 led af cøliaki.

1) Hvor længe har du fulgt en glutenfri diæt?

70 % af deltagerne havde fulgt en glutenfri diæt i mere end et år. Når vi sammenholdt resultaterne fra de to deltagergrupper, kunne vi konstatere, at størstedelen af glutensensitive personer (38 %) havde fulgt en glutenfri diæt mellem et og fem år, mens flertallet af personer med cøliaki (41 %) havde fulgt en glutenfri diæt i mere end 5 år.

001-2u9iypQ1MNHXBq

2) Virkede GluteoStop® for dig?

Vi var meget glade for at konstatere, at 92 % af deltagerne sagde, at GluteoStop® havde virket for dem. Dette blev bekræftet af begge grupper, både deltagere med cøliaki og med glutensensitivitet.

002XMMTbbIEoKzWy

3) Vil du anbefale GluteoStop® til venner og familie?

Vi blev endnu mere imponerede over resultatet, da vi spurgte, om produkttesterne ville anbefale GluteoStop®. Resultatet er fantastisk og bekræfter, at vi med GluteoStop® har udviklet et effektivt hjælpemiddel, der kan støtte mennesker med glutenintolerance. 94 % af alle deltagere vil anbefale GluteoStop®. Der var endda 95 % af disse, som led af cøliaki. At anbefale et produkt er en tillidshandling, og den er baseret på subjektiv oplevelse og evaluering. Tillid er det mest grundlæggende krav i enhver menneskelig relation. Man kan ikke købe tillid til et produkt. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til.

003hMeHnaFFvEGZ3

4) Finder du GluteoStop® nemt at bruge?

Vores mål med at udvikle GluteoStop® var at skabe et produkt, der kan bruges når som helst og hvor som helst. En glutenfri diæt er let at følge derhjemme, hvor du har alt under kontrol. Så snart du forlader dine egne fire vægge, bliver det vanskeligt. Du bliver afhængig af andre mennesker og deres viden om glutenfri ernæring, glutenfri madlavning, tilberedning af mad og risiko for forurening. Det var derfor vigtigt for os at designe et produkt på en sådan måde, at det let kan bruges, især når man er på farten. Tabletterne skulle være så små, at de kunne indtages uden vand. Doseringen skulle også være nem.  Og endelig skulle brugen af GluteoStop® være så diskret som muligt, så man ikke udsættes for unødvendige spørgsmål. Produktpakken skulle passe i enhver håndtaske eller bukselomme, så man altid kan have GluteoStop® med sig.
Testerne har bekræftet vores forventninger. 98 % af alle testdeltagere finder GluteoStop® praktisk at bruge.

004Glgy5D06uXPZq

5) Hvor mange gange om året indtager du gluten ved et uheld?

Vi ønskede at spørge testdeltagerne, hvilke oplevelser de havde med utilsigtet gluteneksponering. Aktuelle videnskabelige undersøgelser har fundet, at selv folk med cøliaki, der var overbevist om, at de spiste strengt glutenfri, gennemsnitligt indtog 150-400 mg utilsigtet gluten dagligt (Syage et al, Am J Clin Nutr. 2018).

Alle deltagere i vores GluteoStop®-produkttest oplyste også, at de utilsigtet har indtaget gluten flere gange om året. Hos mere end en tredjedel af glutensensitive personer skete det flere gange om måneden, at gluten blev indtaget utilsigtet. Disse data understreger behovet for hjælpemidler som GluteoStop® til de berørte for at reducere konsekvenserne af uønsket, utilsigtet eksponering for gluten.

005czXh1wNsnOVMx

6) Har du oplevet utilsigtet gluteneksponering?

Trods alle forholdsregler kan gluten indtages utilsigtet. De fleste mennesker med glutenintolerance reagerer med de samme symptomer som før, de fik deres diagnose. Mavesmerter, diarré, mavekramper osv. Men også hovedpine, svimmelhed, kvalme eller hudreaktioner kan være tegn på utilsigtet indtagelse af gluten. Ikke alle reagerer ens. Intensiteten kan også være forskellig, undertiden meget ubehagelig og undertiden mindre.
Reaktionen på gluten, som er indtaget ved et uheld, er meget individuel. Tiden fra utilsigtet glutenindtagelse til reaktionens begyndelse kan også variere. Hos nogle mennesker kan reaktionerne forekomme efter kun få timer, men normalt senest efter tre dage. Følgelig kan reaktionens varighed også variere, inden reaktionerne aftager.
91 % af alle undersøgelsesdeltagere er opmærksomme på sådanne utilsigtede glutenindtagelser. I gruppen af mennesker med cøliaki var det 98 % af deltagerne, hvoraf 95 % oplyste, at de flere gange havde oplevet utilsigtet indtagelse af gluten. Vi har udviklet GluteoStop® til at afbøde sådanne utilsigtede glutenindtagelser.

006ifMDxIxwLhT61

7) Er du klar over, at produkter mærket som GLUTENFRI (f.eks. med symbolet med hvedeakset fra Association of European Celiac Sociations) kan indeholde op til 20 mg gluten pr. kg fødevareprodukt?

Vi blev især overrasket over resultatet af spørgsmålet om de tilladte mængder gluten i produkter, der er mærket som "glutenfri". Her erklærede mere end en tredjedel af deltagerne, at de ikke vidste, at produkter mærket som "glutenfri" eller med "symbolet med hvedeakset" stadig kan indeholde op til 20 mg gluten pr. kg fødevareprodukt ifølge europæisk fødevarelovgivning.
Hos gruppen af mennesker med cøliaki var 38 % ikke opmærksomme på denne grænse. En grundig indføring og afklaring er stadig nødvendig. Der er nogle mennesker, der mener, at ”skjult gluten” ikke findes. Vi deler ikke dette synspunkt, og det er grunden til, at vi udviklede GluteoStop®. Som vores undersøgelse har vist, var størstedelen af deltagerne ikke klar over, at selv produkter mærket som ”glutenfri” stadig kan indeholde op til 20 mg gluten pr. kg fødevareprodukt. Produkter med reduceret gluten indeholder stadig 100 mg gluten pr. kg, og fødevareindustrien kan reklamere for disse produkter som produkter med "Meget lavt glutenindhold" og endda som "Specifikt udviklet til personer med cøliaki" eller "Velegnet til personer med cøliaki". Mange anerkendte videnskabsfolk er overbeviste om, at en så stor mængde gluten fører til skade på tarmslimhinden hos sensitive grupper af mennesker. Hos personer med cøliaki vil der bestemt blive udløst en inflammatorisk reaktion af så store mængder gluten.

007OH2QpV5BVUmK8

Interessant nok har forskellige lande, herunder Australien og New Zealand, valgt at gå en anden vej med hensyn til mærkningskrav. Produkter kan kun mærkes som "glutenfri", hvis der analytisk ikke kan påvises mere gluten. Påvisningsgrænsen er i øjeblikket omkring 3 mg gluten pr. kg fødevareprodukt, dvs. næsten 10 gange lavere end grænsen i Tyskland og EU.
Vi er opmærksomme på ”skjult gluten” ud over den resterende gluten, der er beskrevet ovenfor, men også den gluten, der kan forurene mad. Undersøgelser og fødevaremonitorering i Baden-Württemberg i Tyskland foretaget af de lokale myndigheder i 2018 påviste mere end 80 mg pr. kg fødevareprodukt i 10 % af prøverne af emballerede produkter. Herudover i 36 % af prøverne af uemballerede produkter.
Bemærk, at kun prøver, der ikke indeholdt nogen indikationer på gluten i mærkningen, blev undersøgt.

8) Har du for nylig afvist sociale invitationer af frygt for utilsigtet gluteneksponering?

Det er ikke overraskende, at størstedelen af deltagerne, som alle lider af glutenintolerance, allerede har afvist sociale invitationer på grund af frygt for gluten. I gruppen af personer med cøliaki sagde 59 %, at de for nylig havde aflyst invitationer. På grund af sværhedsgraden af glutenintolerance og virkningerne af utilsigtet glutenindtagelse er det ikke overraskende, at næsten to tredjedele af deltagerne er nervøse og bekymrede over gluten.
Dette kan føre til social udstødelse og en forringelse af livskvaliteten. Med GluteoStop® ønsker vi at hjælpe de berørte og give dem et hjælpemiddel, der kan nedbryde spor af gluten og således reducere den utilsigtede eksponering for gluten yderligere.

008JMnEJhS8jIG58

9) I hvilken situation har GluteoStop® været særlig nyttigt for dig?

Vi har udviklet GluteoStop®, så du kan tage det med dig når som helst og hvor som helst og tage det efter behov. Vi ønskede at vide fra undersøgelsesdeltagerne, i hvilke situationer de var særlig glade for, at de havde GluteoStop® med sig. Som vi forventede, sagde de fleste, at de var glade for at have GluteoStop® til rådighed, især når de gik på restaurant. 51 % af de personer, der led af cøliaki, rapporterede, at de fandt GluteoStop® særlig nyttigt, når de spiste på restaurant. På anden- og tredjepladsen fulgte "rejser" og "hos venner og familie". Vi vil dog endnu en gang understrege, at GluteoStop® ikke er en mirakelpille, og at man ikke skal være tankeløs, når man vælger restauranter og retter. En kok, der ikke ved, hvad gluten er, eller et køkken, der ikke opfylder de grundlæggende krav til glutenfri madlavning/madlavning, bør undgås. Det er bedst at forhøre sig om mulige restauranter på forhånd. Du kan også finde gode anbefalinger til nogle byer i vores blog.

009jOYKQyc1UWyPT

10) Ville du købe GluteoStop®?

92 % af de glutensensitive produkttestere ville købe GluteoStop®. Det er 9 ud af 10 deltagere fra denne gruppe. Når man medtager alle deltagere, ville 87 % købe GluteoStop®. Det er et fremragende resultat, og vi er meget stolte af det. Ud over effekten er prisen den afgørende faktor for, om et kosttilskud købes eller ej. Med en anbefalingsgrad på 92 %, bekræfter produkttesteren os i, at GluteoStop® er effektivt! Naturligvis kan man altid spørge, om prisen på et produkt er berettiget. For os hos Ineo Pharma er kvalitet afgørende, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten.
En standard af høj kvalitet er normalt forbundet med høje omkostninger. GluteoStop® er fremstillet i Tyskland. Det enzym, vi bruger, er produceret i Frankrig af en af verdens mest berømte enzymproducenter. Derudover bruger vi kun hjælpestoffer af høj kvalitet til fremstilling af tabletter. I stedet for animalske magnesiumstearater bruger vi for eksempel calciumsalte fra spiselige fedtstoffer fremstillet af certificeret solsikkeolie. Hvert parti undersøges af eksterne laboratorier, da vi ikke går på kompromis med kvalitetssikring. Som en mellemstor tysk virksomhed er vi overbevist om, at produktkvalitet er yderst vigtig.

010EW894zQfVx0Sv

Disse positive resultater af vores GluteoStop®-testkampagne bekræfter, at GluteoStop® er et innovativt produkt, der kan hjælpe mange mennesker med at gøre deres hverdag lettere og hjælpe dem med at forbedre deres livskvalitet på trods af deres glutenintolerance. Hvis du gerne vil prøve GluteoStop®, kan du finde GluteoStop® i en pakke med 30 og 90 stk. i næsten alle apoteker i Tyskland eller på www.gluteostop.com. GluteoStop® distribueres også i Schweiz, Danmark, Norge, Sverige, Rumænien, Slovenien og Litauen i apoteker, helsekostbutikker og specialiserede onlinebutikker. Flere lande vil snart blive inkluderet. 

GluteoStop Shop