Home

Personvern

Personvern

Med mindre annet er angitt nedenfor, trenger ikke dine personopplysninger å oppgis, hverken i henhold til loven eller avtalen, og de er ikke nødvendige for avtaleinngåelse. Du er ikke forpliktet til å oppgi dine personopplysninger. Det får ingen konsekvenser dersom personopplysningene ikke oppgis. Dette gjelder kun dersom det ikke er opplyst om det motsatte ved de følgende behandlingsprosessene.
"Personopplysninger" er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Serverloggfiler
Du kan besøke våre nettsider uten å oppgi opplysninger om din person.
Hver gang noen går inn på vårt nettsted, overføres det bruksopplysninger til oss eller vår webvert/IT-leverandør via din nettleser. De lagres i protokollfiler (såkalte serverloggfiler). Disse lagrede opplysningene kan f.eks. være navnet på den siden som er åpnet, dato og klokkeslett da den ble åpnet, IP-adresse, overført datamengde og forespørrende leverandør. Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen, ut fra berettiget interesse av å sikre feilfri drift av vårt nettsted samt forbedre vårt tilbud. 

Innsamling, behandling og overføring av personopplysninger ved bestillinger
I forbindelse med bestillingen vil vi kun registrere og behandle dine personopplysninger i den grad dette er nødvendig for å oppfylle og fullføre din bestilling samt behandle dine forespørsler. Å oppgi opplysningene er nødvendig for avtaleinngåelsen. Dersom de ikke oppgis, kan ikke avtalen inngås. Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen og er nødvendig for at avtalen med deg skal kunne oppfylles.
Her vil dine opplysninger for eksempel overføres til de transportfirmaene og dropshipping-leverandørene du har valgt, til betalingstjenesteleverandørene, leverandørene av ordrebehandlingstjenestene og IT-tjenesteleverandørene. I alle tilfeller følger vi loven strikt. Omfanget av dataoverføringen er begrenset til et minimum.

Informasjonskapsler
Vårt nettsted bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren eller nettleseren på datasystemet til brukeren. Hvis en bruker går til nettstedet, kan det lagres en informasjonskapsel på brukerens operativsystem. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk tegnstreng som gjør at nettleseren kan identifiseres entydig når nettsiden åpnes. Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre vårt tilbud brukervennlig, mer effektivt og sikrere. Informasjonskaplser gjør det dessuten mulig for våre systemer å gjenkjenne din nettleser selv etter at du har forlatt siden, og å tilby deg tjenester. Noen av funksjonene i vårt nettsted kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. Disse krever at nettleseren gjenkjennes selv etter at man har gått inn på en ny nettside.

Videre bruker vi informasjonskapsler på vår nettside for å muliggjøre analyse av hvordan våre besøkende surfer.

Behandling skjer på grunnlag av § 15 (3) i den tyske telemedieloven samt art. 6 (1) bokstav f) i personvernforordningen og ut fra berettiget interesse med hensyn til ovennevnte formål.
Opplysninger som samles inn på denne måten, pseudonymiseres ved hjelp av tekniske tiltak. Det vil da ikke være mulig å bruke opplysningene til å identifisere deg. Opplysningene lagres ikke sammen med andre personopplysninger som vedrører deg.
Du har til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg, med grunnlag i art. 6 (1) bokstav f) i personvernforordningen.
Informasjonskapsler lagres på din datamaskin. Derfor har du full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å velge passende tekniske innstillinger i nettleseren kan du forhindre lagring av informasjonskapsler og overføring av data. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Vi påpeker imidlertid at du dermed kanskje ikke fullt ut kan benytte alle funksjonene på denne nettsiden.
Via lenkene nedenfor kan du finne ut hvordan du administrerer (blant annet deaktiverer) informasjonskapsler i de viktigste nettleserne:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Bruk av Google Analytics
På vårt nettsted bruker vi webanalysetjenesten Google Analytics fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Formålet med databehandlingen er å analysere dette nettstedet og dets besøkende. Til dette formål vil Google benytte den informasjonen som er innhentet på vegne av operatøren av dette nettstedet, for å evaluere bruken av nettstedet, opprette rapporter om nettstedsaktivitet og tilby øvrige tjenester som er forbundet med nettstedsbruken og Internett-bruken, overfor nettstedsoperatøren. Den IP-adressen som overføres fra din nettleser i forbindelse med Google Analytics, vil ikke sammenstilles med andre data av Google.
Google Analytics anvender informasjonskapsler som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Den informasjonen som genereres av informasjonskapslene om din bruk av dette nettstedet, overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der. IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden. Dermed blir din IP-adresse forkortet på forhånd av Google i medlemslandene i Den europeiske union eller i andre EØS-land. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA og forkortet der. Dine data kan overføres til USA. Når det gjelder overføring av data til USA, foreligger det en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå foretatt av Den europeiske kommisjon. Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 (1) bokstav f) i personvernforordningen, ut fra berettiget interesse av behovsbasert og målrettet utforming av nettstedet. Du har til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg, med grunnlag i art. 6 (1) bokstav f) i personvernforordningen.
Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å velge passende tekniske innstillinger i nettleserprogramvaren din; vi gjør imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke alle funksjonene på dette nettstedet i fullt omfang. Videre kan du forhindre at Google registrerer og behandler de dataene (inkl. din IP-adresse) som genereres av informasjonskapselen og er relatert til din bruk av nettstedet, ved å laste ned og installere den plugin-modulen som er tilgjengelig via lenken nedenfor [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. For å forhindre at Google Analytics foretar registrering på tvers av enhetene, kan du benytte en blank informasjonskapsel ("opt-out-cookie"). Blanke informasjonskapsler hindrer at dataene dine registreres når du besøker dette nettstedet. Du må bruke den blanke informasjonskapselen på alle dine systemer og enheter for at den skal virke fullstendig. Hvis du klikker her, angir du den blanke informasjonskapselen: Deaktiver Google Analytics.
Nærmere informasjon om brukervilkår og personvern finner du på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/.

Lagringens varighet
Etter at avtalen er fullstendig oppfylt, lagres dataene først i garantiperioden, derpå lagres de i henhold til lovbestemte, især skattemessige og handelsrettslige oppbevaringsperioder, og deretter slettes de etter at tidsfristene er utløpt, dersom du ikke har gitt samtykke til at de fortsatt behandles og benyttes.

Den registrertes rettigheter
I henhold til art. 15 til 20 i personvernforordningen har du, såfremt lovkravene er oppfylt, følgende rettigheter: Rett til innsyn, til retting, til sletting, til begrensning av behandlingen og til dataportabilitet.
Dessuten har du i henhold til art. 21 (1) i personvernforordningen rett til å protestere mot de behandlinger som er basert på art. 6 (1) bokstav f) i personvernforordningen, samt protestere mot behandling med henblikk på direkte markedsføring. 

Du må gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjonen finner du i kolofonen.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet
I henhold til art. 77 i personvernforordningen har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten dersom du mener at det ikke foreligger rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til å protestere
Dersom nevnte behandling av personopplysninger om deg beror på vår berettige interesse i henhold til art. 6 nr. 1) bokstav f) i personvernforordningen, har du av grunner knyttet til din særlige situasjon når som helst rett til å protestere mot denne behandlingen med virkning for fremtiden.
Etter at du har protestert, skal ikke lenger dine personopplysninger behandles, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dersom behandlingen av personopplysningene har direkte markedsføring til formål, kan du når som helst protestere mot denne behandlingen ved å melde fra til oss. Etter at protesten er mottatt, ender vi behandling av opplysninger med direkte markedsføring til formål. 

Forrige oppdatering: 25.04.2018